Menu
Menu
inlet email-1903444 1280

Ako na všeobecné nastavenie e-mailu

Server pre príjem pošty:

IMAPS: imap.feldhost.cz SSL port 993 – odporúčané
POP3S: pop.feldhost.cz SSL port 995
IMAP: imap.feldhost.cz port 143
POP3: pop.feldhost.cz port 110

Server pre odosielanie pošty:

SMTPS: smtp.feldhost.cz TLS(STARTTLS) porty 587, 465 alebo 25 – odporúčané
SMTP: smtp.feldhost.cz porty 587, 465 alebo 25